Homepage 2

BecaGIS

Giải pháp GIS toàn diện, chuẩn mực và chuyên nghiệp

Giới thiệu

BecaGIS

BecaGIS cung cấp giải pháp GIS toàn diện, chuẩn mực và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp/ tổ chức, bao gồm các nền tảng thu thập, quản lý, biên tập, phân tích, trình diễn, chia sẻ, khai thác dữ liệu GIS và xây dựng các ứng dụng GIS chuyên ngành.

Giải pháp GIS toàn diện, tối ưu, chuẩn mực.

.01

Dịch vụ GIS chuyên nghiệp, tận tâm, đáng tin cậy.

.02

Vận hành độc lập, thống nhất nền tảng, tích hợp dễ dàng.

.03

Giải pháp BecaGIS

BecaGIS Solutions

Cổng thông tin dữ liệu không gian

Quản lý Tài nguyên – Môi trường

Quản lý Kinh tế – Văn hóa – Xã hội

Quản lý Hạ tầng đô thị

Ứng dụng GIS trong Kinh doanh Bất động sản

Quản lý công tác duy tu, bảo trì, chăm sóc khách hàng

Hỗ trợ công tác quy hoạch và quản lý hạ tầng khu công nghiệp

Tích hợp Quản lý, điều hành đô thị thông minh

Dịch vụ BecaGIS

BecaGIS Services​

Dịch vụ GIS hóa chuyên nghiệp và chuẩn mực

Tư vấn, thiết kế, xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian

Tư vấn, thiết kế, xây dựng các ứng dụng GIS chuyên ngành

Dịch vụ GIS đám mây

Đào tạo, chuyển giao công nghệ GIS

Nền tảng BecaGIS

BecaGIS Platforms

Các nền tảng BecaGIS được thiết kế với khả năng vận hành độc lập để đáp ứng từng chức năng của GIS, đồng thời có thể kết nối, tích hợp để xây dựng các ứng dụng GIS chuyên ngành tùy biến

BecaGIS GeoPortal

Nền tảng Hạ tầng dữ liệu không gian

BecaGIS Maps

Nền tảng Trình diễn dữ liệu GIS và bản đồ trực tuyến

BecaGIS Editor

Nền tảng Biên tập dữ liệu GIS trực tuyến

BecaGIS GeoSurvey

Nền tảng Thu thập dữ liệu GIS thực địa

BecaGIS Cloud

Nền tảng GIS đám mây

BecaGIS LatLong

Nền tảng mã hóa địa lý và dịch vụ hướng địa điểm

BecaGIS cho cộng đồng

BecaGIS for Community

Kiến tạo môi trường chia sẻ dữ liệu GIS, dịch vụ bản đồ nền và công cụ xử lý dữ liệu GIS mở, miễn phí
chek_b

BecaGIS OpenData

Nền tảng Chia sẻ dữ liệu GIS mở

chek_o

BecaGIS Basemaps

Dịch vụ Bản đồ nền raster tile và vector tile dựa trên OSM

chek_g

BecaGIS Plugin

BecaGIS Cloud Client và Công cụ xử lý không gian trong QGIS

BecaGIS dành cho nhà phát triển

BecaGIS for Developers

Hỗ trợ các nhà phát triển ứng dụng tương tác với các dịch vụ và APIs của các nền tảng BecaGIS để phát triển các ứng dụng tùy biến.

chek_b

BecaGIS SDK

BecaGIS SDK cho phát triển ứng dụng GIS

chek_o

BecaGIS APIs

BecaGIS APIs cho phát triển ứng dụng GIS