BecaGIS GeoPortal

Standard, Reliable & Flexible
Nền tảng chia sẻ và khai thác dữ liệu GIS dành riêng cho doanh nghiệp/ tổ chức (on-premise), bao gồm dữ liệu dùng chung và dữ liệu chuyên ngành ở định dạng vector, raster và các tài liệu liên quan. BecaGIS GeoPortal quản lý thống nhất dữ liệu GIS và bản đồ với cơ chế phân quyền chặt chẽ, thông tin metadata tiêu chuẩn, hỗ trợ biên tập hiển thị dữ liệu GIS và biên tập bản đồ tùy biến. BecaGIS GeoPortal là giải pháp nền tảng hạ tầng dữ liệu không gian chuẩn mực, đáng tin cậy và linh động, đáp ứng mục tiêu và tiến trình chuyển đổi số cho cơ quan nhà nước các cấp, cũng như cho các doanh nghiệp, tổ chức