BecaGIS Viewer

Subtle & Simple
Nền tảng biên tập, trình diễn và chia sẻ bản đồ trực tuyến, hỗ trợ nhiều định dạng và dịch vụ dữ liệu GIS tương tích chuẩn OGC, hỗ trợ tương tác bản đồ 3D, tích hợp StreetView, Indoor Map, Panorama và các mô hình BIM/ 3D.