BecaGIS

Giải pháp GIS toàn diện, chuẩn mực, chuyên nghiệp

BecaGIS

BecaGIS cung cấp giải pháp GIS toàn diện, chuẩn mực và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp/ tổ chức, bao gồm các nền tảng thu thập, quản lý, biên tập, phân tích, trình diễn, chia sẻ, khai thác dữ liệu GIS và xây dựng các ứng dụng GIS chuyên ngành.

Giải pháp GIS toàn diện, tối ưu, chuẩn mực.

.01

Dịch vụ GIS chuyên nghiệp, tận tâm, đáng tin cậy.

.02

Vận hành độc lập, thống nhất nền tảng, tích hợp dễ dàng.

.03

BecaGIS Solutions

Cổng thông tin dữ liệu không gian
Quản lý Tài nguyên
Môi trường
Quản lý Kinh tế - Văn hóa
– Xã hội
Quản lý Hạ tầng đô thị
Ứng dụng GIS trong Kinh doanh Bất động sản
Quản lý công tác duy tu, bảo trì, chăm sóc khách hàng
Hỗ trợ công tác quy hoạch và quản lý hạ tầng khu công nghiệp
Tích hợp Quản lý, điều hành đô thị thông minh

BecaGIS Services

Dịch vụ GIS hóa chuyên nghiệp và chuẩn mực
Tư vấn, thiết kế, xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian
Tư vấn, thiết kế, xây dựng các ứng dụng GIS chuyên ngành
Tích hợp GIS quản lý, điều hành đô thị, KCN thông minh
Dịch vụ GIS đám mây
Đào tạo, chuyển giao công nghệ GIS

BecaGIS Platforms

Các nền tảng BecaGIS được thiết kế với khả năng vận hành độc lập để đáp ứng từng chức năng của GIS, đồng thời có thể kết nối, tích hợp để xây dựng các ứng dụng GIS chuyên ngành tùy biến

BecaGIS GeoPortal

Standard, Reliable & Flexible
Nền tảng Hạ tầng dữ liệu không gian

BecaGIS GeoSurvey

New Way for Survey
Nền tảng Thu thập dữ liệu GIS thực địa

BecaGIS Viewer

Subtle & Simple
Nền tảng Trình diễn dữ liệu GIS và bản đồ trực tuyến

BecaGIS Cloud

From Ground to Cloud
Nền tảng GIS đám mây

BecaGIS Editor

Editing made easy
Nền tảng Biên tập dữ liệu GIS trực tuyến

BecaGIS LatLong

Wherever You are
Nền tảng mã hóa địa lý và dịch vụ hướng địa điểm

BecaGIS for Community

Kiến tạo môi trường chia sẻ dữ liệu GIS, dịch vụ bản đồ nền và công cụ xử lý dữ liệu GIS mở, miễn phí
chek_b

BecaGIS OpenData Share & Care

Nền tảng Chia sẻ dữ liệu GIS mở

chek_o

BecaGIS Maps Open Map, Open Mind

Dịch vụ Bản đồ nền raster tile và vector tile dựa trên OSM

chek_g

BecaGIS Plugin Geoprocessing made easy

BecaGIS Cloud Client và Công cụ xử lý không gian trong QGIS

BecaGIS for Developers

Hỗ trợ các nhà phát triển ứng dụng tương tác với các dịch vụ và APIs của các nền tảng BecaGIS để phát triển các ứng dụng tùy biến.

chek_b

BecaGIS SDK Coding made easy

BecaGIS SDK cho phát triển ứng dụng GIS

chek_o

BecaGIS APIs Coding made easy

BecaGIS APIs cho phát triển ứng dụng GIS